Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie

Numer identyfikacyjny

REGON  36755861100000

Stan w dniu 01.02.2022 r.

Termin przekazania: do 25.02.2022 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sp2@jog.sulechow.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

sp2@jog.sulechow.pl

Telefon kontaktowy

693852286

Data  2022-02-25

Miejscowość:  Sulechów

Lokalizacja siedziby podmiotu:  

Województwo lubuskie

Powiat zielonogórski

Gmina Sulechów (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ]2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ]NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ]NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[X ]NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ]TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ]NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

nie dotyczy

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:1

Liczba aplikacji:0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności ID a11y-url          http://www.sp2.sulechow.pl/

ID a11y-status                        [ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie    2020-09-23

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

nie dotyczy

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny[ X ]TAK

b. Kontakt korespondencyjny[ X ]TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych[ X ]TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych[ X ]NIE

e. Przesyłanie faksów[ X ]NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)[ X ]NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty[ X ]NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)[ X ]TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ]NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ]TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ]NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ]NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ]NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ]NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ]NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ]NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ]NIE
 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Łysień , w dniu:  01‑04‑2021 09:23:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Danuta Dąbrowska
email: ksiegowosc11@op.pl tel.:068 459 59 39 fax: 068 459 59 38
, w dniu:  01‑04‑2021 09:23:10
Data ostatniej aktualizacji:
25‑01‑2022 12:46:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive